Tvarkaraštis / Schedule / Расписание игры

Tvarkaraštis / Schedule / Расписание игры

LT: DĖMESIO!

2020.09.15 Atvykimas nuo 08:00

Registracija nuo 12:00 iki 20:00

  • * tik frakcijų nariai bus įleidžiami į frakcijų lokaciją isirengimui.
  • * 20:00 žaidėjai ir ne žaidybinis transportas turi palikti žaidimo zoną.

Žaidimo pradžia 22:00 (safe zone)

2020.09.20 Žaidimo pabaiga – 03:00

EN: Attention!

2020.09.15 – Arrival 08:00

Registration from 12:00 to 20:00

  • * only faction members will be allowed on the game site before start
  • * at 20:00 all participants and non-game transport must leave GAME SITE

Beginning 22:00 (safe zone)

2020.09.20 – Final – 03:00

RU: Внимание!

2020.09.15 – Прибытие 08:00

регистация с 12:00 до 20:00

  • * только члены фракций будут допускаться на полигон до начала игры
  • * в 20:00 все игроки и не игровой транспорт обязаны покинуть полигон

Начало игры 22:00 (Safe zone)

2020.09.20 – ОКОНЧАНИЕ игры – 03:00