Žaidimų serijos trumpas taisyklių sąvadas v 5.1

Žaidimų serijos trumpas taisyklių sąvadas v 5.1 (BEYOND FEAR edition)

Tam kad orientuotis žaidime reikia turėti supratimą apie pasaulį, pagrindinius veikėjus ir žaidimo mechaniką. Pasiruošimas prieš atvykstant į poligoną leis jums užtikrintai jaustis žaidimo metu. Segtuke rasite taisyklių sąvadą, malonaus skaitymo :).

Краткий свод правил серии игр v5.1 (BEYOND FEAR edition)

Для того чтобы ориентироваться в игре, нужно иметь представление о мире, основных действующих лицах и игровой механике. Подготовка перед прибытием на полигон позволит вам чувствовать себя уверенно во время игры. Ниже прикреплен свод правил. Приятного чтения.